Rabu, 16 Juli 2014

Mendatangkan Rezeki dengan Dzikir, Shalat Sunah, dan Puasa Sunnah

Judul : Banjir Harta dengan Dahsyatnya Dzikir, Shalat Sunnah, dan Puasa Sunnah
Penulis : Muhammad Arifin Rahman
Penerbit : Diva Press
Tahun terbit : Juni 2013
Tebal buku : iv + 162 hlm.
Peresensi : Satria Dwi Saputro

Seseorang yang ingin mencari rezeki terkadang menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan rezeki dalam jumlah yang tak terkira. Sehingga cara yang digunakan acapkali sering bertentangan dengan syariat Islam seperti mencuri, menipu, mengambil riba, dan sebagainya. Dan menjadikan rezeki yang diperoleh untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga menjadi tidak berkah dan akan mendapatkan ganjaran dosa yang berlipat-lipat dari Allah Swt. Padahal untuk mendatangkan rezeki yang berkah dan berlipat-lipat ganda ialah dengan berdoa dan berusaha. Artinya menyerahkan hasil akhir dari usaha kita kepada Allah Swt dan kita terus berusaha guna mendapatkan rezeki yang halal. Dan juga jenis pekerjaan untuk mendatangkan rezeki ialah sangat banyak sekali dan tak terhitung jumlahnya yang intinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis.

Adalah dalam buku Banjir Harta dengan Dahsyatnya Dzikir, Shalat Sunnah, dan Puasa Sunnah yang ditulis oleh Muhammad Arifin Rahman mencoba untuk memaparkan bagaimana mudahnya dalam mendatangkan rezeki yang berkah dengan cara-cara praktis dan mudah dilakukan. Ialah cara-cara tersebut dengan rutin berdzikir kepada Allah Swt, Shalat Sunnah, dan Puasa Sunnah, yang kesemuanya mempunyai faedah yang luar biasa dalam membina diri menjadi insan yang selalu bertakwa kepada Allah Swt dan bersyukur atas apa yang diberikan-Nya kepada kita.

Saat membuka bab satu dalam buku ini termaktub sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan bunyinya: “Rasulullah Saw. bersabda. “Ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, Laa Ilaaha Illallaah, dan Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai” (hlm 15). Yang dipaparkan oleh si penulis bahwasanya sebagai umat Islam kita harus selalu berdzikir kepada Allah Swt untuk memohon ampunan dan rahmat dari-Nya. Serta bentuk lafadz dzikir yang bisa dilantunkan ada banyak sekali dan termasuk asma Allah pun menjadi bagian dari kalimat dzikir. Adapun faedah atau manfaat bagi umat Islam yang rutin berdzikir ialah diampuninya dosa-dosa kita, menolak musibah, menenangkan hati dan pikiran, diberikannya kemudahan dalam mencari rezeki, dan dilindungi selalu oleh Allah Swt.Sedangkan untuk amalan kedua yakni rutin melaksanakan shalat sunnah saat dalam waktu lapang maupun sempit maka Allah Swt, akan selalu mengijabah dan mengabulkan semua permohonan hamba-hamba-Nya yang rutin shalat Sunnah. Contoh shalat sunnah yang paling urgen diketahui ialah shalat Tahajjud, shalat Dhuha, shalat Rawatib, shalat Taubat, dan banyak lagi. Dan secara umum manfaat yang bisa didapatkan bila kita rutin melaksanakan shalat Sunnah ialah dibukakannya pintu rezeki, dilindungi oleh Allah Swt, diijabahnya setiap doa yang dimohonkan, menenangkan hati dan pikiran, menyehatkan badan, dan masih ada lagi lainnya.

Sedangkan untuk puasa sunnah sebagai amalan terakhir yang ditawarkan oleh buku ini ialah manfaatnya memperkuat keimanan, dilindungi oleh Allah Swt, dikabulkannya semua doa-doa yang dimohonkan, menjauhkan dari perilaku tercela dan fasik, menyehatkan tubuh, memudahkan diri dalam memasuki surga, dan masih banyak faedah lainnya. Dan contoh dari amalan puasa sunnah ialah puasa Nabi Daud AS, puasa senin-kamis, puasa tiga hari setiap bulan hijriah, puasa syawal, dan banyak lagi.

Sehingga dengan rutinnya melakukan amalan-amalan tadi menjadikan diri kita dimudahkan oleh Allah dalam mendapatkan rezeki dengan cara yang tak terduga-duga. Dan walaupun tidak semua amalan sunnah tersebut dapat dikerjakan semuanya setiap hari tapi paling tidak rutinlah melaksanakan salah satu dari ketiga amalan sunnah tersebut. Sedari itu bahwa buku ini sangat layak dibaca oleh semua kalangan karena isinya membimbing para pembaca untuk selalu dekat kepada Allah Swt dan meyakini bahwa rezeki selalu mendatangi orang-orang yang selalu berdoa dan berusaha dengan cara yang tidak disangka-sangka.

Oleh : Satria Dwi Saputro
(Kirim pesan ke penulis)

Gambar:
http://3.bp.blogspot.com/-vBX23dHPrHo/UesJ0d5kI5I/AAAAAAAABNo/vOUwp0XbYOU/s1600/Cover+Buku+Banjir+Harta.jpg


Related Posts :

Tidak ada komentar :

Posting Komentar